Europa

Re-thinking

Re-thinking és una formació Erasmus+ amb l’objectiu de crear un espai per aprendre, debatre, analitzar i intercanviar coneixements i experiències, proporcionar eines per millorar la detecció i diagnòsi d’espais i les seves distribucions en el disseny de projectes i la

View more ...