MUR DELS VALORS

Art comunitari

TRÀNSIT +

Reforç educatiu i cooresponsabilitat educativa

Sumant pels drets humans

Joves, cooperació

Joves i cooperació, diagnosi

Joves, cooperació

Comissió mèdica i quirúrgica

Cooperació internacional, sanitat

Camps de Solidaritat

Cooperació internacional

Vitamina E-mpowerment

hip-hop, rap i gènere

URBAN CULTURE

Erasmus +

L’Art d’estimar a qui tu vulguis

Social