Project Overview

TRÀNSIT + és un projecte de recolzament als i les joves de primer d’ESO que treballa la corresponsabilitat educativa amb la participació de pares, mares i tutors dels i les alumnes, a través de xerrades, dinàmiques i espais de confiança.

Project Details

Date : Curs 2017-2018