Project Overview

Sumant pels Drets Humans és una activitat de reinterpretació artística per commemorar el setanta aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, i recordar la importància de vetllar pel compliment dels mateixos.

Per a dur a terme les creació han participat els i les joves de vuit centres educatius de Sabadell -l’Escola Xaloc i els Instituts Pau Vila, Ferran Casablancas, Ribot i Serra, Vallès i Sabadell-, així com altres recursos de la ciutat -l’Esplai la Masia, la primera comissió dels camps de solidaritat al Sàhara Occidental i les joves voluntàries europees al municipi-.

Les peces que configuren el mosaic s’exposen entre els mesos d’abril i maig a alguns dels espais que hi van participar.

Project Details

Client : Ajuntament de Sabadell