Project Overview

El projecte comunitari Suport a Mares (SU+MA) neix de la necessitat de les veïnes, mares, del barri de Trinitat Vella que assisteixen a classes de llengua castellana i/o catalana.

Per a moltes dones, provinents d’altres països, la participació en aquestes classes és fonamental donat que és un primer moment d’acollida i contacte amb el barri, la ciutat i el país. Per aquesta raó SU+MA vetlla per la conciliació familiar d’aquestes mares i les seves necessitats.

Project Details

Date : Setembre 2018 - Juny 2019

Client : Ajuntament de Barcelona - Pla de Barris