Project Overview

El projecte sorgeix amb la voluntat de tractar sobre una problemática molt actual, reflexionar i debatre sobre el masclisme establert a les nostres societats, que com a última conseqüència desemboquen en la violencia de gènere.

A través d’ aquest projecte es pretén visibilitzar entre els i les joves, així com facilitar eines per a que ells mateixos puguin detectar actituts masclistes i accions micromasclistes en les relacions habituals i quotidianes que estabeixen els joves en la societat actual.

Project Details

Date : 2016, 2017

Tags : ,