Project Overview

Joves en acció és un projecte de l’Ajuntament de Sabadell i gestionat per TACC dedicat a treballar els Drets Humans a través de les arts i de la cultura. Es tracta d’una reformulació del projecte Joves i Cooperació, que va començar l’any 2017 a través d’una diagnòsi en els instituts i entitats de Sabadell per detectar si hi havia joves a la ciutat compromesos i amb ganes de realitzar activitats i projectes en termes de cooperació i de solidaritat.

La reformulació del projecte, tot i que manté pràcticament el mateix contigut i objectius que Joves i cooperació, disposa d’algunes novetats. La més significant és que ara el projecte s’estructura al voltant de tot l’any 2019 en dues fases diferenciades. En la primera fase, que comprèn entre gener i juliol, Joves i acció se centra en realitzar activitats a Espai Emprius de Sabadell incloses en la programació mensual d’aquest espai. Algunes d’aquestes activitats són formacions basades en sensibilitzar en termes de masclisme o racisme. La segona fase, de juliol a desembre, es basa en portar les temàtiques treballades en les activitats realitzades a Espai Emprius als instituts de Sabadell, per tal de que els i les joves les puguin treballar de manera conjunta a les aules.

 

 

 

Project Details

Date : Gener - Desembre 2019

Client : Ajuntament de Sabadell