Project Overview

La programació d’estiu és per als i les serveis adreçats a adolescents és un repte al que fem front a través d’activitats, dinàmiques i estratègies de participació que asseguren la diversió als i les adolescents durant el període de vacances.

Project Details

Date : Juliol 2018

Client : Ajuntament de Barberà del Vallès - Diputació de Barcelona - Generalitat de Catalunya

Tags : ,