Project Overview

DANSAlsValors és un projecte que utilitza la dansa com a eina per a fomentar i desenvolupar el treball en valors socials: la solidaritat, la cooperació, la igualtat de gènere, i el respecte com a denominador comú.

Les sessions de dansa van destinades a joves d’ entre 12 i 16 anys dels instituts de secundària de tres barris de Barcelona: IES Salvat Papaseït (Barceloneta), IES XXV Olimpiada (Poble Sec) i IES Milà i Fontanals (Barceloneta).

Els i les joves participen de manera activa durant les sessions pràciques, així com en el disseny de la mostra final.

Project Details

Date : 2016