Project Overview

El projecte, en el marc de l’agermanament de Sabadell amb el poble sahrauí, es basa en la dinamització a través d’activitats artístiques i de lleure al territori. L’experiència és enriquidora pels i les joves que hi participen en tant que coneixen una realitat diferent a la que viuen en el seu dia a dia.

Project Details

Date : Noviembre 2017

Tags :