Project Overview

‘Arts for smiles’ és un festival d’arts que es realitzarà entre juny i juliol de 2020 als camps de refugiats palestins del Líban. A través d’aquest projecte es pretén vincular a la comunitat local dels camps de refugiats del Líban a través de l’art perquè participin de diferents dinàmiques i activitats i, al mateix temps, es pugui crear comunitat i millorar la qualitat de vida i el benestar social d’aquestes persones.

Es realitzarà durant dos dies a tres camps de refugiats palestins del Líban. Durant el primer dia es realitzaran intervencions educatives i artístiques entre la comunitat local i, durant el segon i últim dia, es realitzaran activitats artístiques a través d’artistes destinades a la comunitat vinculada.

Project Details

Date : Gener-desembre 2020

Tags :